Ett stort tack till Sparbanksstiftelsen Rekarne som valt att gå in med 100 000 kr i projektet Sverige 500 år!
Ni tar oss ett steg närmare ett färdigställt historiskt staket. TACK!