I veckan har Herman Lindqvist tillsammans med Jim Sjöberg läst in ljudfilerna till de olika sektionerna hos Bartos Media i Nyköping.
En ljudfil som berättar om ett motiv kommer enkelt gå att nås genom att scanna den QR-kod som kommer finnas ingraverad på närmsta staketstolpe.
Ett stort tack till Tankbar för all hjälp i processen, till Bartos Media för lån av studio till både inspelning och fotografering och inte minst till Herman och Jim för all inläsning!
Wow!!!! ✨